> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Ľubomír Harach


minister hospodárstva Slovenskej republiky
od 21. 10. 1999 do 15.10. 2002

Ministerstvo hospodárstva

Docent, inžinier Ľubomír Harach, kandidát vied sa narodil 3. marca 1953 v obci Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom. Nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odboroch jadrová fyzika, matematické inžinierstvo a výpočtová technika.

Od 15. marca 1994 do 13. decembra 1994 pôsobil vo vláde Jozefa Moravčíka ako minister školstva a vedy Slovenskej republiky. Po voľbách roku 1994 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ako poslanec inicioval napríklad návrhy zrušenia DPH na novú bytovú výstavbu, či poskytovanie hypotekárnych úverov.

Ľ. Harach pôsobil aj ako slovenský koordinátor viacerých medzinárodných programov na zavádzanie informačných technológií v spolupráci s OECD a inými organizáciámi.

Ľ. Harach je ženatý. Manželka Mária pôsobí v Európskom dokumentačnom a informačnom stredisku. Má dve deti.