Informácia o bohoslužbách v kaplnke Úradu vlády SR v roku 2018 + bohoslužby v januári 2018

21.12.2017

Po dohode so zástupcami rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi (v nadväznosti na ukončenie spolupráce s gréckokatolíckou cirkvou na jej vlastnú žiadosť) je v roku 2018 upravená periodicita bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR na dvojtýždňový interval. Stredajšie bohoslužby sa budú striedať systémom – rímskokatolícka sv. omša a evanjelické služby Božie. 

Prehľad bohoslužieb v januári 2018

10. januára 2018 o 16.00         Evanjelické služby Božie

24. januára 2018 o 16.00         Rímskokatolícka sv. omša  
23066