Informácia o bohoslužbách v kaplnke Úradu vlády SR vo februári 2020

03.02.2020streda 19. februára 2020 o 16.00 - evanjelické služby Božie

streda 26. februára 2020 o 16.00 - rímskokatolícka svätá omša (Popolcová streda)
27308