Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Informácia o bohoslužbe v kaplnke Úradu vlády SR v marci 2020

02.03.2020

V stredu 18. marca 2020 o 16.00 h sa v kaplnke UV SR uskutočnia evanjelické Služby božie. 
27364