Informácia o rozdelení finančných prostriedkov pre program KNM2014

24.01.2014

V nadväznosti na zverejnenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014 boli v súlade s uznesením č. 30 Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny rozdelené finančné prostriedky pre jednotlivé národnostné menšiny a oblasť interkultúrneho a interetnického dialógu nasledovne:


Národnostná menšina Alokácia program KNM 2014
Bulharská národnostná menšina                              34 215 €
Česká národnostná menšina                            206 024 €
Chorvátska národnostná menšina                              49 375 €
Maďarská národnostná menšina                         1 983 057 €
Moravská národnostná menšina                              27 908 €
Nemecká národnostná menšina                              96 604 €
Poľská národnostná menšina                              62 060 €
Rómska národnostná menšina                            634 109 €
Rusínska národnostná menšina                            263 482 €
Ruská národnostná menšina                              51 270 €
Srbská národnostná menšina                              27 703 €
Ukrajinská národnostná menšina                            108 142 €
Židovská národnostná menšina                              55 547 €
Interetnický a interkultúrny dialóg*                            229 755 €
Spolu 3 829 250 €
* Podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami
14120