Informácia o termínoch bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - jún 2019

04.06.2019

streda 19. júna 2019 o 16.00 h - evanjelické služby Božie

streda 26. júna 2019 o 16.00 h - rímskokatolícka svätá omša
26674