Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Informácia o termínoch bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - jún 2019

04.06.2019

streda 19. júna 2019 o 16.00 h - evanjelické služby Božie

streda 26. júna 2019 o 16.00 h - rímskokatolícka svätá omša
26674