Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Informácie k poskytovaniu informácií

Zákon č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


26565

Dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2019