Informačné semináre k Výzve 2018

22.05.2018

Odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v roku 2018 pripravil pre žiadateľov 3 informačné semináre v Bratislave 04. júna 2018, Banskej Bystrici 05. júna 2018 a Košiciach 06. júna 2018.

V prípade Vášho záujmu stačí kompletne vyplniť záväznú prihlášku s uvedením mesta, v ktorom sa informačného seminára zúčastníte, a odoslať ju elektronicky najneskôr do štvrtka 31. mája 2018.

Formulár pozvánky a prihlášky nájdete na http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/ v časti Dotácie.