Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Informačné semináre k zverejnenej výzve

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011 sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o dotácie, a to v dňoch:

Účelom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov o výzve na predkladanie žiadostí z dotačného programu ÚV  SR KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011, ako aj o metodike k povinnej elektronickej registrácii žiadosti.

Vašu účasť potvrďte na tel.  č. 02/572 95 625  alebo na e-mailovej adrese: rita.csenkeyova@vlada.gov.sk 319