Informačné stredisko o chránených mokradiach Karpát dnes otvorili v Banskej Bystrici

04.06.2014

V stredu, 4.6.2014 za účasti zástupcov Ramsarského dohovoru zo Švajčiarskej konfederácie, ministerstva životného prostredia Slovenskej aj Českej republiky, Štátnej ochrany prírody a Úradu vlády Slovenskej republiky otvorili  nové informačné stredisko na ulici Horná Strieborná 22 v Banskej Bystrici, ktoré bude poskytovať informácie o mokradiach Karpát, ich funkciách, prebiehajúcich projektoch,  ako aj o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí v Karpatoch.
 
Vybudovanie strediska bolo možné vďaka  príspevkom  Ramsarského dohovoru, štrukturálnym fondom v rámci Operačného programu Životné prostredie a finančným prostriedkom vo výške 50 000 Eur  v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporuje zlepšenie udržateľnosti chránených území a vybratých biotopov NATURA 2000 a Karpatského dohovoru čiastkou takmer 1,95 milióna Eur.
 
„Slovenská republika je najaktívnejšia, čo sa týka karpatských krajín v Ramsarskom dohovore, a keďže je to iniciatíva ŠOP a tá sídli v Banskej Bystrici, preto je tu aj stredisko,"konštatoval švajčiarsky zástupca Ramsarského dohovoru Tobias Salathé.
 
Ján Kadlečík, vedúci odboru medzinárodných dohovorov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) v Banskej Bystrici a zároveň koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade: „Stredisko sme budovali s myšlienkou vytvoriť zázemie pre školenia, tréningy a vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, samozrejme mládeže a detí. Je to informačno-propagačné stredisko, ktoré bude pripravovať vzdelávacie programy a materiál."  

Informačné stredisko bude pre  verejnosť otvorené počas  pracovných dní od 9.00 do 14.00 hodiny.


Štátna ochrana prírody SR

Úrad vlády Slovenskej republiky


15106