Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe v Košiciach už zajtra

22.03.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie II. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca50,83 mil. eur a ktorá sa bude týkať troch prioritných oblastí programu: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúrea Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región.  
 
V tejto súvislosti Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bodDunajského nadnárodného programu organizuje  Národný  informačný deň, ktorý sa uskutoční zajtra, vo štvrtok  23. marca 2017od 10.00 hodiny v Double Tree by Hilton Hotel na Hlavnej ulici č.1, Košice. V rámci Informačného dňa budú zo stany úspešného prijímateľa prezentované skúsenosti s prípravou projektového návrhu a budú poskytnuté rady,ako vytvoriť úspešné partnerstvo. Súčasťou podujatia budú aj prezentácie projektovTechnickej Univerzity v Košiciach a Prešovskej Univerzity, schválenýchv prvej výzve.  Projekty sú zamerané na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, podporu zavádzania inovácii a zlepšenie inštitucionálnych kapacít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce: 
 
ATTRACTIVE DANUBE - Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region:  cieľom projektu je vytvorenie spoločnej nadnárodnej platformy a 11 národných platforiem pre monitorovanie atraktívnosti regiónov z rôznych uhlov pohľadu - ekonomického, sociálneho, kultúrneho a prírodného, a následná implementácia programov posilňujúcich kapacity zainteresovaných strán za účelom lepšieho využívania a plánovania regionálnych aktív.
 
InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region: hlavným cieľom je vytvoriť nadnárodné laboratórium pre vysoko výkonné počítanie s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu vo forme návrhu a vývoja inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou. Projekt umožní výrazné zlepšenie využívania infraštruktúry pre tvorbu inovácií tak z inštitucionálneho, ako aj technologického hľadiska.
 
Danube GeoTour - Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks:  hlavným cieľom je zvýšenie povedomia o 8 geoparkoch výnimočných svojou prírodnou a kultúrnou hodnotou. Na území týchto geoparkov sa vytvoria spoločné unikátnej trasy spájajúce monumenty a vzácne prírodné objekty v kombinácii s návrhom inovatívnych turistických produktov, čo napomôže zvýšeniu atraktívnosti a šíreniu povedomia o výnimočností jednotlivých území.
 
NETWORLD - NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES: hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a návrh udržateľnosti využívania pamiatok Prvej svetovej vojny v prepojení na turistické aktivity v rámci území participujúcich krajín. Spoločná databáza pamiatok, ako jedna z aktivít projektu, napomôže rozšíreniu znalostí o súvislostiach miest a monumentov s Prvou svetovou vojnou, v nadväznosti na množstvo akcií pre verejnosť, realizovaných počas trvania projektu.
 
Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, výzvach, projektoch, ako aj  o programe Národného informačného dňa spolu s relevantnými kontaktmi sú zverejnené na: www.danube.vlada.gov.sk.   
 
Vstup médií  na podujatie je voľný.
 
Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 
 
22037