Ing. Milan Topoli

poverený riadením Úradu vlády Slovenskej republiky


Ing. Milan TopoliDátum narodenia: 21. 6. 1946
Miesto narodenia: Bratislava
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: SR
Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická - fakulta riadenia, Bratislava


Priebeh zamestnaní:
1968 - 1969
Vojenská správa budov Trenčín - energetik

1969 - 1996
Západoslovenské vodárne a kanalizácie Trenčín - stavbyvedúci, vedúci strediska (1970 - 1985), riaditeľ závodu (1986 - 1996)

1996 - doteraz
Krajský úrad Trenčín - prednosta

Iné kvalifikačné predpoklady:
1988
Postgraduálne štúdium - informačné a kontrolné systémy v riadení

1991
nemecká manažérska akadémia Dolné Sasko

Jazykové znalosti:
rusky - pasívne 251