Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Ing. Zdenka Kramplová

poverená riadením Úradu vlády Slovenskej republiky

Narodila sa 7. augusta 1957 v Krupine, okres Zvolen. Vysokoškolské vzdelanie získala na Poľnohospodárskej akadémii v Plovdive v Bulharskej ľudovej republike, kde študovala špecializáciu vinohradníctvo-záhradníctvo. Absolvovala s červeným diplomom v marci 1981. Krátke obdobie pracovala v JRD Vinohrady v Bratislave, potom prešla do vydavateľstva Príroda a venovala sa odbornej publicistike najprv ako redaktorka, potom ako vedúca redaktorka v časopisoch Včelár a Vinohrad. Znalosť bulharského jazyka využívala pri prekladoch odborných článkov a knižných publikácií, v roku 1987 jej Slovenský literárny fond udelil literárnu cenu za odborný preklad populárno-náučnej knižky Pamukova Prírodná lekáreň.

V rokoch 1992 - 1994 pracovala v sekretariáte predsedu vlády SR ako odborný poradca pre oblasť parlamentu, politických strán a občianskych združení.

Do funkcie vedúcej Úradu vlády Slovenskej republiky ju nominovalo HZDS. Bola členkou Rady vlády pre európsku integráciu.

249