Inštitucionálna spolupráca s Ukrajinou v rámci Grantov EHP a Nórska sa môže začať

17.09.2019

Úrad vlády SR  ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ vyhlásil dňa 16. septembra 2019 dve výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Cieľom výzvy GGC01 je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou, týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora vysoko kvalitných projektov primárne zameraných na národnú inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Cieľom výzvy GGC02 v rámci schémy malých grantov je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou, týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy. Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty s iniciatívami na miestnej úrovni, a teda príležitosť pre miestne a regionálne verejné inštitúcie na Slovensku a na Ukrajine realizovať menšie projekty v spomínaných oblastiach.

Podrobnosti oboch výziev nájdu záujemcovia na https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-podporu-institucionalnej-spoluprace-s-ukrajinou-tykajucej-sa-dobrej-spravy-veci-verejnych-zodpovednych/ a  https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej-cezhranicnej-spoluprace-s-ukrajinou/.

V tejto súvislosti organizuje Úrad vlády SR vo štvrtok 26.septembra 2019 od 8:30 hodiny v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach Informačný deň a Seminár pre vytváranie budúcich partnerstiev pre potenciálnych žiadateľov, ako aj potenciálnych partnerov, s účasťou zástupcov z Nórskeho kráľovstva. Ide o jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi nórskymi  projektovými partnermi a nadviazať budúcu spoluprácu. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na: https://www.eeagrants.sk/novinky/informacny-seminar-a-seminar-pre-buduce-partnerstva-na-podporu-institucionalnej-cezhranicnej-spoluprace-s-ukrajinou/.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
26946