Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY

Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 204 42 401
E-mail: ivpr@ivpr.gov.sk
Internetová stránka: http://www.ceit.sk/IVPR/