Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Integrity fórum 2022

23.02.2022

Dňa 3. marca 2022 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave uskutoční podujatie s názvom „Integrity fórum 2022“. Podujatie je organizované Úradom vlády SR a Oddelením OECD pre integritu verejného sektora ako súčasť projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“ financovaného prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Podujatie bude možné sledovať naživo online prostredníctvom  FB stránky Úradu vlády SR.
 
Viac informácií o podujatí je možné nájsť na stránke odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR a stránke projektu:
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/integrity-forum-2022/
https://www.verejnaintegrita.vlada.gov.sk/uvod/aktuality/integrity-forum-2022/

Pozvánka
29160