Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

ISA ÚV SR: Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám?

23.01.2020

To je základná otázka, ktorú si kladú autorky rovnomennej štúdie, Natália Cedzová a Veronika Rybanská, analytičky Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR. Na včerajšom workshope v priestoroch úradu túto štúdiu prezentovali za prítomnosti kolegov z analytických jednotiek Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR  a Finančnej správy.
 
Štúdia podrobne analyzuje spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom.  Bola  vypracovaná dôslednou kvantitatívnou analýzou rozhovorov  jej autoriek s predstaviteľmi vedeckých parkov, univerzít a  ďalších podporných inštitúcií. Jej súčasťou sú zaujímavé dáta v prehľadných tabuľkách, ako napríklad verejné výdavky na výskum a vývoj v SR od roku 2010 do roku 2017 (percento HDP v danom roku) v porovnaní s priemerom EÚ, podnikové výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku) v porovnaní s EÚ a ďalšie.  
 
Verejné výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku):
Verejné výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku)


Podnikové výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku):
Podnikové výdavky na výskum a vývoj (percento HDP v danom roku)
Autorky štúdie konštatujú, že síce v SR je priaznivá legislatíva, ako aj podpora spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom prostredníctvom rozsiahlej investície do vybudovania univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, avšak podľa European Innovation Scoreboard (2018) je SR len miernym inovátorom, mnoho potenciálnych inovátorov zo súkromného sektora sa rozhoduje pre zakladanie svojich podnikov v zahraničí, pričom akademická obec stagnuje v kvalite svojho výskumu a výučby a pokračuje odliv mozgov.
 
Odliv mozgov do súkromného sektora Zdroj: Scimago Journal & Country Ranking:

Odliv mozgov do súkromného sektora Zdroj: Scimago Journal & Country Ranking
 
Štúdia o spolupráci medzi akademickým a súkromným sektorom prináša niekoľko odporúčaní na zlepšenie fungovania vedeckých parkov a inštitúcií v SR, ako aj na zvýšenie podpory inovačného prostredia v našej krajine, ako napríklad:
 
1. Efektívne prerozdelenie európskych fondov medzi viac agentúr Ministerstva školstva, na maximalizáciu ich čerpania a využitia. Rovnako vytvorenie novej, centrálnej inštitúcie, ktorá bude mať za úlohu dohľad nad efektívnym čerpaním týchto prostriedkov.
2. Umožnenie pre vedecké parky a výskumné centrá vykonávať doplnkovú hospodársku činnosť do výšky 20% ročnej kapacity.
3. Úprava legislatívy týkajúcej sa duševného vlastníctva.
 
Okrem bohatej diskusie sa k štúdii počas workshopu vyjadrili aj recenzenti, ktorí ocenili prístup k téme a jej hĺbkové spracovanie.  Štúdiu, ktorá je zverejnená na: /data/files/7724_spolupraca-medzi-akademickym-a-privatnym-sektorom.pdf, posúdi aj odborno-metodologická komisia, ktorá posudzuje kvalitu všetkých výstupov analytických jednotiek.
 
Úrad vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy ÚV SR
www.vlada.gov.sk
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
ISA ÚV SR: Spolupráca medzi akademickým a privátnym sektorom: Efektívna cesta k inováciám?

Späť na fotogalériu
 

27281