> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Ivan Šimko


minister obrany SR
od 16. 10. 2002 do 24.9.2003

Ministerstvo obrany

Vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1978) a Právnickú fakultu Univerzity Komenského (1987). Pracoval ako asistent vo Výskumnom ústave oblastného plánovania a na Útvare hlavného architekta mesta Bratislavy. Po novembri 1989 bol od januára do júna 1990 odborným poradcom podpredsedu vlády ČSFR. V rokoch 1990-1992 bol poslancom Snemovne ľudu FZ ČSFR, predsedom branno-bezpečnostného výboru, v roku 1992 poslancom Snemovne národov FZ ČSFR. Od 18. februára do 24. júna 1992 pôsobil vo funkcii ministra spravodlivosti SR. Od roku 1994 je poslancom Národnej rady SR. Od marca do novembra 1994 bol podpredsedom vlády SR. V súčasnoti je členom Ústavnoprávneho výboru NR SR.

Je jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). V októbri 1992 ho zvolili za podpredsedu, bol členom Rady KDH a v rokoch 1996-1998 podpredsedom pre vnútornú politiku. Stál pri zrode Slovenskej demokratickej koalície a patril medzi 11 signatárov vzniku Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie.

Je ženatý, má štyri deti.