Iveta Radičová: Škodlivú politiku pre Slovensko robil Fico!

28.10.2011

„O čom to hovorí pán Fico? O nástenkovom tendri? O emisiách? O vyšetrovaní (z Bruselu) eurofondov, vďaka ktorým sú niektoré operačné programy dodnes zastavené?  Myslím si, že by mal byť ticho“ – reagovala premiérka Iveta Radičová v rozhovore pre TV Markíza na slová Roberta Fica, podľa ktorého je vládnutie za posledných 15 mesiacov pre Slovensko škodlivé.

Vláda Roberta Fica pripravila občanov Slovenska o 11,6 mil. eur v prípade tzv. nástenkového tendra, o desiatky miliónov eur v prípade predaja emisií, o 25 mil. eur v prípade sociálnych podnikov, o 13 mil. eur v prípade propagácie Operačného programu Životné prostredie, o vyše 3 mil. eur v prípade bratislavského letiska.

Po parlamentných voľbách v roku 2010 vláda Iveta Radičovej prevzala krajinu s dvomi tretinami občanov s príjmom pod 500 Eur, s vyše 10% hranicou rizika chudoby, s rastúcim dlhom štátu. Rast dlhu bol výrazne nad priemerom v EÚ. Nehovoriac o nezaplatených faktúrach za desiatky miliónov eur a problémoch s nevýhodnými zmluvami v každom rezorte. Samosprávy s dlhom 540 mil. eur, nezaplatené faktúry za 20 mil. eur, celkový dlh železničných firiem takmer 1 miliarda eur, rezort spravodlivosti s dlhom vyše 18 mil. eur, s dlhmi advokátom, znalcom, tlmočníkom, svedkom, dokonca aj s dlžobami na odškodnom pre obete trestných činov, v rezorte zdravotníctva bol dlh nemocníc 150 miliónov eur, dlh VŠZP 50 miliónov eur.– aj takýto bol výsledok vládnutia Roberta Fica. „Škodlivú politiku pre Slovenskú republiku robil pán Fico“ – povedala premiérka Iveta Radičová.

Šetrením a rušením nevýhodných zmlúv vláda Iveta Radičovej za prvý rok dosiahla, že štát medziročne zlacnel o vyše 9 %. Vláda sfunkčnila Centrálny vestník verejného obstarávania a zaviedla jasné nové pravidlá na rozdeľovanie dotácií. Zvýšila sa tak transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov. Zverejňovaním zmlúv štátu na internete a zavedením elektronických aukcií sa zúžil priestor na korupciu a klientelizmus. Existuje mnoho príkladov, keď nové elektronické aukcie vysúťažili pre štát o niekoľko desiatok percent nižšiu cenu. Reálne výdavky na tovary a služby tak môžu za dva roky klesnúť o viac ako pätinu. V rodinnej politike súčasná vláda zvýšila podporu mladých rodín. Predĺžilo sa obdobie poskytovania materského, zvýšil sa rodičovský príspevok, rozšírila sa možnosť čerpania hypoték pre mladé rodiny a bola zavedená možnosť odložiť si splácanie úveru na dva roky po narodení dieťaťa. Situácia sa zlepšila aj v štátnej sociálnej podpore. Vláda zvýšila mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím. Trh práce na Slovensku zaznamenal výrazný posun od zamestnaní na kratší čas k zamestnaniam na plný pracovný čas. Na zlepšenie podnikateľského prostredia vláda pripravila sto opatrení, ktoré znížia byrokraciu a administratívne zaťaženie firiem. Vláda otvorila súdy a prokuratúru verejnej kontrole, rozšírila prístup občanov k právnej pomoci, novelou tlačového zákona posilnila slobodu slova.

Transparentnosť, spravodlivosť, vymáhateľnosť práva, to všetko sú témy, ku ktorým aj vďaka významným opatreniam vlády Ivety Radičovej bude musieť každá ďalšia vláda pristupovať s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou.


* * * * *

 


4883