> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Ján Figeľ


1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Dátum narodenia: 20. január 1960
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, 4 deti

Vzdelanie
1978 - 1983
Technická univerzita v Košiciach v odbore elektrické pohony a výkonová elektronika

1994
Georgetown University, Washington D.C., USA Medzinárodné vzťahy (univerzitný semestrálny kurz)

1994 UFSIA Antwerpen, Belgicko Európska ekonomická integrácia (univerzitný semestrálny kurz)

Profesijná aktivita
1983 - 1992
Závody priemyselnej automatizácie, Prešov výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky

1992 - 1998
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen Výboru pre obranu a bezpečnosť, Zahraničného výboru, Výboru pre európsku integráciu

1993 - 1998
poslanec NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE)

1995 - 1998
podpredseda Výboru PZ RE pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

1997 - 1998
predseda podvýboru PZ RE pre medzinárodné ekonomické vzťahy

1998 - 2002
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR

1998 - 2003
hlavný vyjednávač SR pre rokovania o vstupe SR do EÚ

2002
predstaviteľ vlády SR v Konvente o budúcnosti Európy

2002 - 2004
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR člen Výboru NR SR pre európsku integráciu

2002 - 2003
spolupredseda Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentom výbore EÚ-SR

2002 - 2003
predstaviteľ NR SR v Konvente o budúcnosti Európy

2003 - 2004
vedúci Stálej delegácie pozorovateľov NR SR v EP (Ústavnoprávny výbor EP)

2003 - 2004
člen Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE

2004
podpredseda Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE

01.05.2004 - 21.11.2004
člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti

22.11.2004 - 31.12.2006
člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť

01.01.2007 – 30.09.2009
člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Politická aktivita
1990
člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH)

1994 - 1998
podpredseda KDH pre zahraničnú politiku

1998
podpredseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v PZ RE

1998 - 2000
člen Predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície (SDK)

2000 - 2004
podpredseda KDH pre zahraničnú politiku

2003 - 2004
člen Predsedníctva EPP – ED frakcie v EP

2009 -
predseda KDH

Akademická činnosť
1995 - 2000
Trnavská univerzita / prednášateľ medzinárodných vzťahov

2006 -
Doctor honoris causa, Technická univerzita Košice

2007 -
Doctor honoris causa, Univerzita v Bukurešti

2009 - Doctor honoris causa, Trnavská univerzita

Členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách
člen Medzinárodného výboru na podporu demokracie na Kube

člen Stredoeurópskeho fóra

Členstvo v mimovládnych organizáciách v SR
člen predstavenstva Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
čestný predseda Centra pre európsku politiku * čestný predseda Kolpingovho diela na Slovensku * člen Predstavenstva Nadácie Antona Tunegu