> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ján Sitek


minister obrany Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ministerstvo obrany

sa narodil 19. júna 1956 v Trstenej, okres Dolný Kubín. Pochádza z robotníckej rodiny. Otec František a matka Júlia sú tohto času na dôchodku. Má štyroch súrodencov. Úplné stredné odborné vzdelanie ukončil na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Tvrdošíne. Vysokú školu dopravy a spojov absolvoval v Žiline, odbor prevádzka telekomunikácií, kde bol v roku 1989 promovaný za inžiniera.

V rokoch 1975-1980 pracoval ako v Tesle Orava ako samostatný technik, v rokoch 1980-1981 v ZŤS Martin ako vývojový pracovník, v rokoch 1981 až 1992 v Pozemných stavbách Žilina ako vedúci strediska. Od roku 1993 až do menovania za ministra obrany pracoval v súkromnej výrobnej spoločnosti.

Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1976 až 1978. Do roku 1990 nepôsobil a ani nebol členom žiadnej politickej strany. V roku 1990 sa stal zakladajúcim členom Slovenskej národnej strany na Orave. Od roku 1990 je predsedom Okresnej rady nominovala SNS.