Jazykové práva národnostných menšín musia dodržiavať aj župy. Odteraz už majú metodickú pomôcku

14.07.2021

Za ostatné roky si obce a mestá uvedomili svoje úlohy a povinnosti a vynaložili značné úsilie na dodržiavanie menšinového jazykového zákona, zatiaľ čo na úrovni vyšších územných celkov je aplikácia menšinových jazykových práv poznačená značným počtom nedostatkov.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky vo svojej minuloročnej jazykovej správe poukázal na túto skutočnosť. Nadväzujúc na to inicioval stretnutie s predstaviteľmi združenia SK8, na ktorom sa konštatovalo, že v prvom rade chýba potrebná odborná a metodická pomoc pre VÚC zo strany gestora zákona č. 184/1999. Na základe uznesenia vlády SR z 13. januára 2021 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pripravili a vydali metodické usmernenie pre vyššie územné celky. Metodická pomôcka sa nachádza na webovej stránke splnomocnenca v časti „Metodická a odborná pomoc“ a bude sa distribuovať pre príslušné vyššie územné celky.

„Je to prelomový krok v aplikácii menšinových jazykových práv. Cieľom vydania metodického usmernenia je zabezpečenie právnej istoty a vymožiteľnosti jazykových práv menšín, ako aj vymedzenie povinností a možností vyšších územných celkov. V blízkej budúcnosti urobíme všetko preto, aby sme v tejto oblasti dosiahli maximum, ktoré súčasná legislatíva umožňuje” pripomenul Bukovszky.

28681