Jedinečné stredoeurópske komplexné centrum pre výcvik služobných psov a psovodov na Slovensku čoskoro ožije

14.04.2015

Veterinárna ambulancia, chovná stanica, tréningová hala aj nové koterce –  to všetko sa už podarilo vybudovať vďaka finančnej podpore  Švajčiarskej konfederácie v rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek (CANISPOL), ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR a Národným kontaktným bodom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Úrad vlády SR. Projekt je podporený finančným príspevkom viac ako 3 mil. eur.

Včera popoludní si priestory v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi prezrela delegácia švajčiarskych partnerov vedená Martinom Schererom, vedúcim kancelárie Švajčiarskeho príspevku a Ralphom Friedländerom zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu sprevádzaná zástupcami úradu vlády a realizátormi projektu.

Ako prvú si hostia prezreli kompletne vybavenú veterinárnu ambulanciu aj s operačnou miestnosťou či röntgenovým pracoviskom. Ročne sa v nej môže vystriedať na povinných vyšetreniach či prehliadkach až okolo 300  psov z celkového počtu 700 služobných psov, ktoré využíva SR pri záchranárskych prácach.  Súčasťou projektu je aj moderná výcviková hala, v ktorej inštruktori môžu na simulačných zariadeniach vycvičiť špičkových záchranárskych psov a služobných psov na hľadanie drog, výbušnín, nebezpečných chemických látok a pod. Inštruktori a frekventanti kurzov budú môcť využívať zrekonštruované ubytovacie priestory a k dispozícii budú aj nové koterce s kompletným vybavením pre 52 psov.

Ralph Friedländer: „Naša návšteva  areálu bola treťou v poradí. Som rád, že vidíme progres v napĺňaní projektu. Videl som plány a teraz vidím, ako sa to našim partnerom na Slovensku podarilo zrealizovať, prakticky o pár mesiacov sa môže začať normálna prevádzka.“

Branislav Diďák, riaditeľ OKH P PZ Bratislava: „Takýto moderný a unikátny projekt sa ešte na Slovensku nerealizoval. Konečne sa z už nevyhovujúcich priestorov v Mlynskej doline budeme môcť čoskoro presťahovať do nových na špičkovej úrovni. Pomoc Švajčiarskej konfederácie a všetkých, ktorí sa na projekte podieľajú, je veľkým prínosom pre kynologický výcvik psov, na ktorom budeme v budúcnosti stavať.“

Program monitorovania delegácie Švajčiarskej konfederácie pokračuje aj zajtra, 14.4.2015 od 10.15 hodiny  na pracovisku pripravujúcom študentov pre prax v podniku Slovnaft, a.s.  a návštevou SOŠ Chemická vo Vrakuni v Bratislave a SOŠ Sklárska v Lednických Rovniach - tento krát ide o projekt podporujúci duálne vzdelávanie.
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
 
Jedinečné stredoeurópske komplexné centrum pre výcvik služobných psov a psovodov na Slovensku čoskoro ožije

Späť na fotogalériu
 

17445