Jozef Buček

splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22 Bratislava
Email:
Tel.: +421 2 48 59 38 11