> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Jozef Mihál


podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dátum narodenia: 18.03.1965

Vzdelanie:
1983 - 1988
Matematicko-Fyzikálna fakulta Univerzity Komenského - RNDr.

1979 - 1983
Gymnázium

Zamestnanie:
2007 - súčasnosť
majiteľ - RELIA s.r.o. - podnikové a ekonomické poradenstvo

2003 - súčasnosť
Lektorská činnosť - publikovanie a prednášanie na témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, dane z príjmu

2007
spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť mzdového účtovníctva, daní a odvodov

2005 - 2006
externý poradca ministra zdravotníctva SR pre reformu zákona o zdravotnom poistení a systém ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, Ministerstvo zdravotníctva SR

1990 - 2006
spoločník - analytik pre personalistické a mzdové podsystémy, AURUS s.r.o. - informačné systémy

Jazykové znalosti:
anglický jazyk - pasívne
nemecký jazyk - pasívne
ruský jazyk - pasívne