> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Juraj Liška


minister obrany SR
od 25.9.2003 do 1.2.2006

Ministerstvo obrany

Ing. Juraj Liška sa narodil 29. novembra 1964 v Trenčíne. V roku 1982 zmaturoval na trenčianskom gymnáziu.

V roku 1984 začal štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odkiaľ po roku prestúpil na Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave.

Štúdium ukončil v roku 1989 v odbore prístrojvá, regulačná a automatizačná technika.

V roku 2000 sa stal členom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ). Na ustanovujúcej Krajskej konferencii ho delegáti zvolili za predsedu Regionálneho zväzu SDKÚ Trenčín. Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2002 bol zvolený za poslanca NR SR za SDKÚ.

Pracoval v parlamentnom výbore pre financie, rozpočet a menu. Bol členom Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentnom výbore EÚ a SR. V decembri 2002 bol ako kandidát koalície SDKÚ-KDH-ANO-DS zvolený za primátora mesta Trenčín.

Juraj Liška je ženatý, má dve deti. K jeho záľubám patrí šach, lyžovanie, tenis, plávanie, triatlon a ľudový tanec.

Funkciu ministra obrany SR zastáva od 10. októbra 2003.