K medzinárodnému dňu boja proti násiliu na ženách otvára svoje priestory ďalší bezpečný dom

24.11.2015

Pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanom na ženách navštívi v stredu, 25.novembra 2015 o  12:00 hodine štátna tajomníčka  Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva spolu so zástupcami Úradu vlády SR priestory zrekonštruovaného Bezpečného ženského domu MyMamy v Prešove.
 
Bezpečný ženský dom je ďalším – po domoch v Nitre či Bratislave,  ktorý sa podaril  vybudovať v rámci tzv. Nórskych fondov a finančnej podpore Nórskeho kráľovstva a rozpočtu SR vo výške 676 391 eur. Priestor, ktorý môže prichýliť viac ako  30 osôb v desiatich rodinných miestach a jednom krízovom byte, je komplexným špecializovaných zariadením uplatňujúcim odporúčania Minimálnych štandárd Rady Európy a poskytuje služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom ako jediné zariadenie tohto druhu v Prešovskom kraji.
 
Vďaka projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie,  ktorého správcom je Úrad vlády SR, v novom bezpečnom ženskom dome poskytuje personál  klientkám odborné služby – ich manuál bol  vypracovaný na základe know-how nórskych partnerov z Centra Nora IKS a Krízového centra v Glåmdal a bude slúžiť ostatným zariadeniam na Slovensku, ktoré pracujú s rovnakou klientelou.
 
Budova Bezpečného ženského domu MyMamy bola skolaudovaná v októbri tohto roku, priebežne je vybavovaná nábytkom a  do tohoročných Vianoc začne poskytovať aj ubytovacie služby pre ženy a ich deti. Na projekte okrem uvedených partnerov participovalo aj Mesto Prešov.
 
Úrad vlády SR
www.eeagrangs.sk
www.vlada.gov.sk
 
19531