Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 57 888 127
E-mail: informacie@prezident.sk
Internetová stránka: http://www.prezident.sk/