Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Kancelária verejného ochrancu práv
P.O. Box 1
820 04 Bratislava 24
Telefón: 02 / 323 63 712
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/