Karol Kučera

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email:
Web: http://www.sport.vlada.gov.sk
Tel.: