Kaštieľ v Rusovciach sa dočká nového projektu na rekonštrukciu

10.10.2016

Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič dnes podpísal zmluvy s úspešným uchádzačomv ukončenom verejnom obstarávaní na „Projektovú dokumentácia, architektonické služby a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, ktorým je v oboch častiach predmetu zákazky Združenie NKP Rusovce, tvorené firmami: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava a METROPROJEKT Praha, a.s..
 
Zmluvy sa týkajú komplexnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu, ako aj   čeľadníka, historických záhrad parku vrátane všetkých ostatných objektov nachádzajúcich sa v priľahlom areáli a parku. Zmluvy zahŕňajú  aj autorský dozor počas samotnej realizácie stavby či výkon inžinierskej činnosti.  Cena vyplynula zo súťažnej ponuky úspešného uchádzača -  spolu v oboch zmluvách je vo výške 1 022 191,20 eur s DPH  (851 826 eur bez DPH).  Vďaka verejnému obstarávaniu je suma za projektovú dokumentáciu o 177 809 eur s DPH (o cca 150 000 eur bez DPH) nižšia oproti predpokladanej hodnote zákazky.
 
V súlade s podmienkami verejného obstarávania musí úspešný uchádzač dodať projektovú dokumentáciu v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Po jej dodaní bude Úrad vlády SR pripravený vypísať ďalšie verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa.  Výrazne sa tak priblíži k naplneniu zámeru vlády SR zachrániť túto národnú kultúrnu pamiatku.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
21238