Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa zverejnené na stránke Úradu vlády SR

14.12.2017

Vláda Slovenskej republiky  na svojom včerajšom zasadnutí schválila návrh nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme okrem pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.  Ako vyplynulo z kolektívneho vyjednávania, platy zamestnancov v štátnej službe a príslušných zamestnancov vo verejnej správe sa od 1.januára 2018 zvyšujú o 4,8%.  Finančný dopad na budúcoročný štátny rozpočet vrátane rozpočtu územnej samosprávy predstavuje  sumu 124,3 milióna eur. Zvýšenie platových taríf o 4,8% bude zabezpečené v rámci rozpočtov verejnej správy na roky 2018 až 2020.
 
Obidve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov štátnej aj verejnej správy sú odo dnes zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3246504&l=sk  a https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3246523&l=sk  v plnom znení.
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23057