Komuniké - 111. zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

25.04.2018

Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete.

Bezpečnostná rada SR prerokovala, súhlasila a odporučila vláde SR schváliť materiál:
-       Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky;

Bezpečnostná rada SR prerokovala a vzala na vedomie materiál:
-       Aktualizácia materiálu „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“.
 
 
23513