Krajiny V4 postupujú pri implementácii aj ukončení projektov financovaných EÚ spoločne

06.05.2015

V dňoch 4.–5. mája 2015 sa v rámci slovenského predsedníctva vo V4 v Bratislave uskutočnilo  v hoteli Mercure v Bratislave rokovanie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4, Slovinska a Chorvátska. Za úrad vlády sa rokovania zúčastnili Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie  Centrálny koordinačný orgán,  Ľuboš Littera, riaditeľ odboru politiky súdržnosti a prizvaní experti.
V prvý deň stretnutia prezentoval rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer zahraničným partnerom úspešné projekty z oblasti energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli  financované z fondov EÚ. Ide o unikátne inovatívne projekty, najmä z oblasti výroby elektrickej energie.

Počas druhého dňa rokovania zástupcovia V4, Slovinska a Chorvátska diskutovali o implementácii politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020, a to najmä v súvislosti so zjednodušením a  zefektívnením procesu implementácie. V diskusii zazneli aj návrhy na zintenzívnenie zapojenia Európskej komisie do procesu implementácie Fondov v období 2014-2020 ako aj zefektívnenie výkonu auditu či uplatňovania štátnej pomoci.  Účastníci stretnutia si tiež vymenili skúsenosti týkajúce sa uzatvárania programového obdobia 2007 – 2013.

Hlavným cieľom tohto podujatia je pripraviť pôdu na prijatie spoločného vyhlásenia k politike súdržnosti EÚ na stretnutí ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín Vyšehradskej skupiny, Slovinska a Chorvátska, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 26. mája 2015 v Bratislave.

Politika súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 obsahuje okrem iného aj nový rámec jasných právnych predpisov a politík – vychádzajúci zo skúseností v praxi,  ktorý napríklad poskytuje členským štátom EÚ a regiónom väčšiu flexibilitu z hľadiska cieľových odvetví a štruktúr ich uplatňovania,  ako aj  vo využívaní finančných nástrojov aj iným formami, ako sú napr. granty, príspevky, finančné nástroje a pod. 
 
Úrad vlády SR
Sekcia centrálny koordinačný orgán
 
17644