Kultúra a tradície národnostných menšín na Dni otvorených dverí na úrade vlády

04.06.2014

 
Už túto sobotu 7.júna  sa otvoria brány bývalého letného arcibiskupského paláca na Námestí slobody v Bratislave, kde sídli Úrad vlády Slovenskej republiky,  aby jeho priestory privítali návštevníkov  na tradičnom Dni otvorených dverí. Už od 10.00 hodiny je pripravený bohatý program, ktorého  novinkou budú aj vystúpenia  štyroch  umeleckých  telies:  Čunovskí becári, Ruthenia, detský súbor Ohnivé srdcia pri OZ Zvonček, ako aj hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka. Súbory  reprezentujú kultúru  chorvátskej, rusínskej, rómskej a ukrajinskej  národnostnej menšiny.
 
Informácie o živote, tradíciách a aktivitách národnostným menšín žijúcich na Slovensku poskytnú  informačné stánky, pri ktorých budú záujemcov vítať predstavitelia menšín oblečení v krojoch. Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny  poskytne  verejnosti informačné materiály  a prezentácie všetkých trinástich národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na Slovensku.
 
 
Súčasťou programu počas Dňa otvorených dverí na úrade vlády budú  napríklad  ukážky  vojenskej techniky či inteligentného policajného vozidla, zásahu hasičov, rýchlej zdravotnej pomoci  či policajtov so služobnými psami.  S meteorológmi budeme môcť  predpovedať počasie, počas prehliadky záhrady a parku aranžovať kvety. Návštevníci sa   dozvedia  veľa informácií   o Európskej únii, a ak sa zapoja do súťaže, môžu vo vedomostnom kvíze vyhrať  tablety, veľkokapacitné USB disky a iné zaujímavé ceny.  
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR

15097