Kvalita a Úrad vlády SR


Novinky

Výstup z konferencie „Kontinuálne zlepšovanie prostredníctvom CAF modelu – podpora garantov a metodikov CAF modelu" 06.02.2024
Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zorganizoval dňa 24.1.2024 v účelovom zariadení Bôrik v poradí už 2. konferenciu na tému: „Kontinuálne zlepšovanie prostredníctvom CAF modelu – podpora garantov a metodikov CA...
29324

Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2023