Ladislav Csémi

hlavný hraničný splnomocnenec SR

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR – Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ
Email: uhcp@minv.sk
Tel.: +421 9 610 50 701