Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

László Bukovszky prijal Astrid Thors vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny

17.05.2016

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky prijal včera  16. mája 2016 v popoludňajších hodinách v priestoroch Úradu vlády SR Astrid Thors, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokej komisárky Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou širšej regionálnej návštevy   - okrem Slovenska aj Maďarska a Chorvátskej republiky.
 
Predmetom diskusie boli aktuálne témy menšinovej politiky, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce. Obe strany prerokovali široký okruh otázok týkajúcich sa priorít splnomocnenca,  návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín, ako aj printových a elektronických menšinových médií.
 
 
Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny
www.narodnostemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk 
20516