Legislatíva

Legislatívny rámec Slovenskej republiky neobsahuje špeciálny zákon zaoberajúci sa bojom proti korupcii. Problematika korupcie a boja proti korupcii je upravená vo viacerých právnych predpisoch: