Lepšia informovanosť o stave lesov vďaka projektu Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce

06.11.2015

Zlepšenie informovanosti o stave lesov prostredníctvom rozšíreného spektra získavaných údajov oproti tradičným metódam pri 60% poklese nákladov na ich zber, podrobné zmapovanie stavu a aktivít v lesoch v 3D podobe, podklady pre komplexné plánovanie a kontrolu hospodárenia v lesoch, interaktívne 3D mapy lesov Slovenska – to všetko priniesol projekt pod názvom Monitoring a výskum lesných ekosystémov, ktorý vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Národné lesnícke centrum Zvolen.  Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

So všetkými výsledkami ich práce sa odborná verejnosť dozvie na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutoční v utorok, 10.11.2015 od 9.00 hodiny v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Jej hlavným cieľom bude  spolu s verejnou  prezentáciou dosiahnutých výsledkov a prínosov pre zainteresované skupiny aj rozdiskutovanie budúcich možných oblastí a foriem spolupráce za účasti švajčiarskych expertov. Partnermi projektu je okrem Žilinskej  univerzity v Žiline, Technickej univerzity vo Zvolene aj Švajčiarsky federálny inštitút pre les, sneh a krajinu (Eidg. Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft WSL) ako  vedúca lesnícka výskumná agentúra vo Švajčiarsku s vyše 100 rokmi skúseností vo výskume. WSL má neoceniteľné skúsenosti aj v moderných diaľkových zameriavacích technológiách, ktoré sa Národné lesnícke centrum usiluje získať. Navyše, prírodné podmienky a zloženie drevín vo švajčiarskych lesoch sú podobné ako na Slovensku.

Končiaci spoločný projekt pilotne pokrýva prvú 1/10 celého územia Slovenska, pričom v ďalších rokoch sa pri obnove programov starostlivosti o lesy budú postupne zabezpečovať údaje na celom území Slovenska. Projekt je  pozoruhodný sofistikovanou technikou zberu dát, pomocou ktorej sa využívajú rôzne technológie snímkovania (ako multispektrálne či infračervené snímky kombinované s laserovým skenerom), a následne ich automatickým spracovaním do 3D geopriestorových údajov. O význame a prínose využitia inovatívnych informačných technológií, ktoré projekt prináša, svedčí aj ocenenie na medzinárodnom kongrese ITAPA 2013, kde bol ocenený a získal 2.miesto Ceny ITAPA 2013 v kategórii Zlepšovanie procesov.

Viac informácií o projekte: http://www.forestportal.sk/projekt/Stranky/default.aspx 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt: Ľuboš Halvoň, NLSC Zvolen, e-mail: halvon@nlcsk.org ;  mobil: +421902922090

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, e-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil: +421915984227


Národné lesnícke centrum
www.nlsc.sk

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk19355