Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

List šéfredaktorovi týždenníka PLUS 7 DNÍ

30.04.2014

Vážený pán šéfredaktor,
po zverejnení Vášho článku s nadpisom Špekulanti v ostatnom čísle týždenníka Plus 7 dní zo dňa 24.4.2014 na str. 84 – 86 redaktorky Jany Šimíčkovej si dovoľujeme naň reagovať. Je poľutovaniahodné, ako sa súkromná firma zachovala k subdodávateľom, avšak Úrad vlády SR sa nielen od takéhoto správania firmy dištancuje, ale odmieta dávanie úradu vlády do spojitosti s firmou v súvislostiach, ktoré  ste v článku uviedli.
Zároveň zdôrazňujeme, že súťaž, ako aj rekonštrukcia účelových zariadení, a teda vrátane Vily Kamzík v Starom Smokovci,  prebehla v súlade so zákonom a bola  pod neustálou kontrolou príslušnej sekcie úradu, ktorá dbá na dodržiavanie termínov, stavebných postupov a vysúťažených cien.
Úrad vlády podpísal zmluvu s dodávateľom, firmou Slovpanel –  a už jedine na nej bol výber ďalších subdodávateľov, ako aj  uzavretie a dodržiavanie zmlúv s nimi.  
Nielen článok, ale najmä bohatá fotografická príloha, v ktorej sú len snímky ÚZ Kamzík, budovy úradu vlády, a dokonca vedúceho úradu vlády, vyvoláva dojem, akoby za tento stav mohol Úrad vlády SR. Nesúhlasíme s tým, ani s výrokom: „Štátne zákazky sa strácajú nevedno kam a našich najvyšších predstaviteľov to, zdá sa, vôbec netrápi. Naopak, akoby ich záujmom bolo jediné – zabrániť, aby sa o tom dozvedela verejnosť.“
Zvláštny je aj fakt, že redaktorka nám ani neposlala otázky, ktoré sa týkali skutočnej témy článku, ale len informácií o súťaži v rámci verejného obstarávania – na tie sme jej v dohodnutom termíne odpovedali.  Tým de facto nemá v článku naše vyjadrenia za úrad vlády.
Úrad vlády SR sa jednoznačne dištancuje nielen od praktík súkromnej firmy, ale aj od pravdu skresľujúcich a  manipulatívnych odkazov tohto článku  čitateľom.
S pozdravom,
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Kancelária vedúceho ÚV SR
14838