> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Ľubomír Fogaš


podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu
od 30.10.1998 do 15.10. 2002

Úrad vlády SR

Ľubomír Fogaš sa narodil 12. decembra 1950 v Podolí, okres Nové Mesto nad Váhom.

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v roku 1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 ho vymenovali za docenta pre odbor občianske právo. Bol členom vedeckej rady PFUK a členom kolégia ministra spravodlivosti SR.

V roku 1990 ho zvolili za poslanca SDĽ. V SNR bol členom predsedníctva, predsedom Mandátového a imunitného výboru a členom Ústavnoprávneho výboru SNR. V roku 1992 sa stal opäť poslancom SNR, neskôr NR SR. Bol členom komisie NR SR pre prípravu Ústavy SR a členom komisie pre prípravu Listiny základných práv a slobôd. Poslancom NR SR sa stal aj po voľbách 1994 a bol členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE), podpredsedom PZRE a podpredsedom výboru PZ RE pre styk s parlamentami a členom výboru pre právne otázky a ľudské práva a členom Zahraničného výboru NR SR.

Je členom SDĽ a v období od apríla 1996 do októbra 1998 bol podpredsedom pre politický systém a národnosti.

Je ženatý a má dve deti.