> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Ľubomír Galko


minister obrany
do 23. 11. 2011

Ministerstvo obrany SR

Dátum narodenia 14. februára 1968

Vzdelanie
1986 - 1991
Univerzita Komenského, Matematicko-fyzikálna fakulta, Bratislava

1982 - 1986
SPŠ Strojnícka, Bratislava

Profesijný životopis
júl 2010
minister obrany Slovenskej republiky

2004 - júl 2010
riaditeľ spoločnosti DONA DN a.s., Bratislava

2003 - 2004
zástupca manažéra prevádzky, Interfruct Slovakia, Bratislava

2001 - 2003
riaditeľ hypermarketu Kaufland, Bratislava

1993 - 2001
manažér - riadenie vlastnej siete maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok a tvorba softvérových aplikácií, Bratislava

1992 - 1993
programátor - analytik, CK Arrangement a Consulting s r. o., Bratislava

1991 - 1992
programátor, Podnik výpočtovej techniky Bratislava

Jazykové znalosti
ruský jazyk - pokročilý
anglický jazyk - mierne pokročilý