Ľuboš Jančík

Splnomocnenec vlády SR pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond

Sídlo: Ministerstvo financií SR
Email:
Tel.: