Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Ľuboš Jančík

splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond

Sídlo: Ministerstvo financií SR
Email:
Tel.: