> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Ľudovít Černák


minister hospodárstva Slovenskej republiky
od 30. 10. 1998 do 20. 10. 1999

Ministerstvo hospodárstva

Ľudovít Černák sa narodil 12. októbra 1951 v Hliníku nad Hronom, okres Žiar nad Hronom. Po štúdiach na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave bol od roku 1979 ašpirantom na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

V rokoch 1975-92 bol zamestnaný v Závodoch SNP v Žiari nad Hronom v rôznych funkciách a od roku 1989 ako generálny riaditeľ podniku.

Po absolvovaní trojmesačného manažérskeho štúdia vo Veľkej Británii v roku 1990 sa stal zakladajúcim členom Zväzu priemyslu SR a pôsobil ako jeho predseda.

Od júna 1992 do marca 1993 bol ministrom hospodárstva SR. Zároveň bol poverený riadením Ministerstva obchodu a cestovného ruchu a aj Ministerstva priemyslu SR. Tieto funkcie vykonával do septembra 1992.

Od roku 1990 bol členom Slovenskej národnej strany (SNS) a jej predsedom sa stal októbri 1992.

Od júna do októbra 1992 bol poslancom SNR za SNS. Poslancom NR SR bol od marca 1993. Vo februári 1994 ho vylúčili zo SNS. Od novembra 1994 bol poslancom NR SR za Demokratickú úniu Slovenska (DU) do konca prvého volebného obdobia NR SR. Bol členom výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.

Od februára 1994 do marca 1995 bol predsedom Národnodemokratickej strany (NDS) - Nová alternatíva. Od marca 1995 po zlučovacom zjazde DU a NDS sa stal členom DU, kde bol do marca 1997 jej podpredsedom. Od júla 1998 sa stal členom Slovenskej demokratickej koalície a šéfom jej volebného štábu.

Je ženatý, má tri deti.