Maliarske, murárske a natieračské práce spojené s kladením podláh a výmenou dverí v administratívnych priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 16.04.2018