Mária Jedličková hosťom stredajších Správ a komentárov na STV 2

17.10.2013

 
     Mária Jedličková, poverená úlohami splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, je aj projektovou koordinátorkou úradu vlády. V relácií RTVS – Slovenskej televízie v stredu 16.10.2013 hovorila o projekte YouDoToo v Ugande, ktorý sa aj vďaka  nej realizoval v intenzívnejšej podobe, ako bol pôvodne naplánovaný.
Podľa slov M. jedličkovej je cieľom projektu  pomôcť sprístupniť vzdelávanie v zaostalejších severných oblastiach krajiny, a umožniť komunikáciu zo svetom.
Základná škola v dedinke Unna na severe Ugandy má aj vďaka pomoci Úradu vlády SR novú počítačovú miestnosť. Vďaka projektu, ktorý financovala organizácia  UNESCO,  ju Úrad vlády SR v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou otvoril 16. septembra 2013. Žiaci z miestnej školy, pre ktorých je projekt určený predovšetkým, majú k dispozícii 23 počítačov.
Deti sú nadšené, mnohé videli počítač po prvý raz. Učia sa všetko od základov, prácu s klávesnicou, myšou. Na severe Ugandy je celkom populárna anglická futbalová liga - viacerí si na internete hneď vyhľadávali anglické tímy.
Lektori sa žiakom venujú v predpoludňajších hodinách, pretože riaditeľ školy zaradil informatiku ako nový predmet do vyučovacieho procesua výsledky z tohto predmetu budú mať žiaci zaznamenané aj na vysvedčeniach. Popoludní budú na kurze miestni učitelia. Vyškolení pedagógovia získajú po ukončení kurzov certifikáty a sami sa budú venovať aj údržbe počítačov. Jeden z lektorov zostane na škole ako dobrovoľník do konca trimestra,  aby sa zabezpečila udržateľnosť projektu.

13157