Mária Jedličková na tradičnej medzinárodnej konferencii v Novom Sade podporila dobré vzťahy medzi Srbmi a Slovákmi

12.05.2014

 
V uplynulých dňoch sa v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade v Srbsku uskutočnila medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť,organizovaná Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Maticou slovenskou v Srbsku a Slovenskou evanjelickou a. v. cirkvou v Srbsku pod záštitou predsedu vlády Srbskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky. Konferencie sa zúčastnila aj Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorá vystúpila s príspevkom na tému Aktuálna menšinová politika na Slovensku a predniesla list predsedu vlády Slovenskej republiky, adresovaný prítomným účastníkom konferencie. V ňom tlmočil okrem iného aj poznanie, že život a aktivity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sú okrem jej vkladu v spoločensko-politickej, hospodárskej a kultúrno-vzdelanostnej oblasti svedectvom dobrých vzťahov oboch národov - Srbov a Slovákov, prejavujúcich sa v stále intenzívnejšej kooperácii Slovenskej republiky a Srbskej republiky na poli politickom, ekonomickom, ako aj kultúrnom a duchovnom.
 
Konferenciu otvorili Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, István Pásztor, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny, ktorý ocenil snahu a profesionalitu slovenskej národnostnej menšiny pri  organizovaní tejto významnej konferencie. Bojan Pajtić, predseda vlády AP Vojvodiny zdôraznil, že dátum 9. máj 2014, kedy sa konferencia uskutočnila, bol stanovený veľmi symbolicky - na Deň Európy a zároveň na Deň víťazstva nad fašizmom. Pozdravy a svojepozdravné príhovory predniesli aj Suzana Paunovidová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko, ďalej Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Leslie Hess, vyššia radkyňa Úradu pre ľudske práva a nediskrimináciu OBSE a Aleksandra Vujidová, manažérka projektu Kancelárie Rady Európy v Belehrade.
 
Počas konferencie vystúpilo viac než 40 účinkujúcich v piatich paneloch, ktoré boli rozdelené podľa tém. Diskutovalo sa o legislatívnom rámci postavenia národnostných menšín a srbsko-slovenskej spolupráci v oblasti menšinovej politiky, tradície spolunažívania Slovákov a Srbov, kultúrny a duchovný život Slovákov v Srbsku, ako aj školstvo Slovákov v Srbsku a aktuálne postavenie, problémy a východiská slovenskej menšiny v Srbsku. Konferenciu svojím vystúpením uzavrel podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
 
Súčasťou konferencie bolo aj Slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2014 v Kovačici. Martin Jonáš patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetového insitného umenia. Bol vedúcou osobnosťou kovačickej insitnej enklávy a jeden zo zakladateľov Galérie insitného umenia v Kovačici. Pamätný dom otvorili Bojan Pajtić, predseda vlády AP Vojvodiny a Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pretvorenie Jonášovho rodného domu na múzeum sa realizovalo s podporou vlády Slovenskej republiky, VládyAutonómnej pokrajiny Vojvodiny, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Obce Kovačica pri príležitosti 90. výročia narodenia Martina Jonáša.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR
Úrad vlády SR

Mária Jedličková na tradičnej medzinárodnej konferencii v Novom Sade podporila dobré vzťahy medzi Srbmi a Slovákmi

Späť na fotogalériu
 

14908